Tol Secretarie urenregistratie


Urenregistratiesysteem voor Tol Secretarie. Alle secretariële werkzaamheden van groot tot klein worden geregistreerd. Ook elk telefoontje wordt meegeteld.

Aan de hand van het afgesproken contract met de opdrachtgever wordt een factuur opgemaakt.