Daniels Smart Energy Dashboard


Energy dashboard waarbij opbrengstgegevens van zonnesystemen worden ingelezen, geanalyseerd en gerapporteerd. Daniels Smart Energy en haar klanten krijgen hierdoor in één oogopslag inzicht in zonnepaneelopbrengst t.o.v. energieverbruik.